Privacypagina

PRIVACY VERKLARING

Among the trees respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE VERWERKT WORDEN

Among the trees kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Among the trees en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Among the trees verstrekt.

Among the trees kan de volgende gegevens verwerken: 
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– De foto’s gemaakt in opdracht van u

WAAROM AMONG THE TREES GEGEVENS NODIG HEEFT


Among the trees verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Among the trees verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

HOE LANG AMONG THE TREES BEWAART


Among the trees bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia: 7 jaar >wettelijke verplichting
Adres: 7 jaar >wettelijke verplichting
Email adres: 7 jaar >wettelijke verplichting
Foto’s: 3 jaar >bestelperiode tenzij anders overeen gekomen

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Among the trees verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK


Among the trees gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@amongthetrees.nl. Among the trees zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN


Among the trees neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Among the trees maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact me ons op via info@amongthetrees.nl

Among the trees is als volgt te bereiken:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 58 80 24 52
E-mailadres: info@amongthetrees.nl